Lån - Privat Skuld


Krav på privat skuldsättning

Om du håller på att se över din strategi för att investera i en ny produktionslinje, ett behov av rörelsekapital eller fastigheter, ett eller flera externa förvärv eller nya projekt, kan vi hjälpa dig med din utveckling för att få privata lån, med eller utan en kapitalinvestering från en eller flera investerare (LBO, MBO, OBO, ...).

Rörelsekapital

Att stödja affärsverksamhet och tillväxt

Fastighet

Huvudkontor, industri, bostäder...

Extern Tillväxt

Förvärv av konkurrenter, diversifiering av verksamheten

Projekt per bransch

3 till 10 M€

IT, Utbildning, Konstruktion, Grön Energi...

10 till 50 M€

Medicin, Fastigheter, Kemi...

50 till +200 M€

Infrastruktur, fastigheter, läkemedel...

Projekt på gång

Vi har möjlighet att tillhandahålla en eller kombinera flera investerare för att få ett lån.

Exempel Nivå 1

M€

  • Term : olika

Exempel Nivå 2

  65 M€

  • Term : olika

Exempel nivå 3

  125 M€

  • Term : olika

Innan du någonsin bett om

Investering eller Kapital