Lån


Industry sectors

Alla affärssektorer är berättigade. Huvudsektorer:

Olja & gas

Uppgradera till nya standarder. Inköp av raffinaderier. Bankgarantier.

Fastighet

Utveckling och förvärv av projekt.

Flyg & flygplats

Finansiering av flygplan och flygplatsförvärv. Infrastrukturutveckling.

Projekt per bransch

3 till 10 M€

IT, Utbildning, Konstruktion, Grön Energi...

10 till 50 M€

Medicin, Fastigheter, Kemi...

50 till +200 M€

Flygplats, Private Jet Company, Fastigheter, Chimical...

Projekt på gång

Vi har möjlighet att tillhandahålla en eller kombinera flera investerare för att få ett lån.

Exempel Nivå 1

M€

  • Löptid: 3-10 år

Exempel Nivå 2

  65 M€

  • Löptid: 2-10 år

Exempel nivå 3

  125 M€

  • Löptid: 5-25 år

Innan du någonsin bett om

Investering eller Kapital