Operationer

En del av våra insamlingsprojekt


Vi har förmågan att svara på olika och varierande förfrågningar.


Kapitalutveckling
5 M€

Befintligt IT-företag baserat i Sverige. Anställa nya och stora talanger från Europa och USA.

Kapitalutveckling och Lån
60 M€

Befintligt privatjetbolag baserat i USA. Förvärv av nya planer och kassaflöde.

Kapitalanskaffning och Skuldsättning
135 M$

Förvärv av en flygplats i USA. Koncession och uppgradering av anläggningarna.

Lån
2.5 B$

Olje- och gasprojekt. Uppdatera och uppgradera till de senaste standarderna på området.

Kapitalutveckling och Lån
200 M$

Fastighetsprojekt i Mellanöstern.

Kapitalanskaffning och skuldsättning
5 M$

Company of Education i Asien. Förvärv av konkurrenter.

Innan du någonsin bett om

Investering eller kapital