Om oss

Hastighet

Vi har direkt tillgång till de finansiella parternas investeringsansvariga.

Vi känner till varje investerares investeringsthese.

Dessa relationer och kunskaper gör det möjligt för oss att effektivt föreslå de projekt vi presenterar för våra investerare och att få ett snabbt svar från dem.

Contact Us

Säkerhet

Säkerheten för den information som tillhandahålls är en integrerad del av vår etik.

Undertecknandet av ett sekretessavtal är det allra första steget i vårt förhållande till en kund.

Läs mer

Gjord i Schweiz

Etablerad i Schweiz för att garantera högsta möjliga konfidentialitet och neutralitet när det gäller investeringar.

Vi utvecklar förtroendefulla och långsiktiga relationer med våra kunder.

Läs mer

Diskretion

Vi väljer noggrant ut mottagarna av de presentationsdokument som vi anförtrotts.

Eftersom vi är direkt kopplade till investerarna skickas inget dokument till en mellanhand.

Läs mer

Kvalitet

Som en del av en permanent kvalitetsstrategi har Youllsee beslutat att certifiera sina anslutningsprocesser till förmån för våra partners.

I detta sammanhang håller vi på med ISO 9001:2015-certifiering.

Innan du någonsin bett om

Investering eller Kapital