SKAFFA MEDEL

Vi har privilegierad tillgång till finansiella partners (Fond / Sovereign Fund / Private Office / Family Office / Bank / Private Bank / Individual) för att investera i specifika sektorer.

Vår skillnad är att vi är direkt kopplade till stora företag.
Förutom kapaciteten att finansiera eget kapital öppnar de upp möjligheten att ansluta sig till sina företag i portföljen..

INNAN DU NÅGONSIN BER OM

Forma din framtid

Vår verksamhet är den snabba och säkra kopplingen mellan projektledare och finansiärer.

Vi har både relationer med traditionella investerare, men även andra möjligheter. Banker, privata banker, investeringsbanker, investeringsfonder... men även Private Office i Mellanöstern, affärskonglomerat, privatpersoner... ingår i vårt nätverk av investerare.


Läs mer

Lån

Vi har möjlighet att tillhandahålla en eller kombinera flera investerare för att få ett lån.

Läs mer

Kapitalanskaffning

Vi utnyttjar vår tillgång till private equity och andra kapitalresurser för att säkerställa framgången för ditt företag.

Läs mer

Operationer

Vår verksamhet är den snabba och säkra kopplingen mellan projektledare och finansiärer.

Youllsee har direkt mandat från startup och företag för att samla in pengar (PE/JV/Lån/Skulder...).

Kapitalutveckling
5 M€

Befintligt IT-företag baserat i Sverige. Anställa nya och stora talanger från Europa och USA.

Kapitalutveckling och Lån
60 M$

Befintligt privatjetbolag baserat i USA. Förvärv av nya planer och kassaflöde.

Kapitalanskaffning och Skuldsättning
135 M$

Förvärv av en flygplats i USA. Koncession och uppgradering av anläggningarna.

Tillverkad i Schweiz

Vi värdesätter ärlighet, integritet, transparens och långsiktiga relationer.

Hastighet

Vårt nätverk av investerare, som finns runt om i världen, gör att vi snabbt kan hantera våra kunders önskemål.

Diskretion

Respekt för reserv är en del av vårt schweiziska företag.

Säkerhet

Säkerheten för den information som tillhandahålls är en integrerad del av vår etik.

fgregrgrg


Methodik

Steg 1

Ta kontakt och begära initiala dokument.

Steg 2

Urval av investerare och skapa koppling mellan partners.

Steg 3

Förhandling mellan partners.

Steg 4

Förslagets underskrift.

Innan du någonsin bett om

Investering eller Kapital